Opbrengst ALL 4 MILO: maar liefst 170.000 euro!

Opbrengst ALL 4 MILO: maar liefst 170.000 euro!

09/09/2018 - 09:09

Op zaterdag 8 september werd in de tent van Herselt Koerse het ingezamelde bedrag bekend gemaakt van alle acties samen. Op de rekening van de vzw GIVE4LIFE, die werd opgestart voor de actie ALL 4 MILO, staat na aftrek van de kosten en BTW nu zo'n 170.000 euro. De voorzitter sprak de aanwezigen toe. Lees hier wat hij vertelde.

Opbrengst ALL 4 MILO: maar liefst 170.000 euro!

Beste vrienden,

De organisatie van onze benefiet was hartverwarmend, fantastisch en voor al wie er van ver of dichtbij bij betrokken was een ervaring die we nooit zullen vergeten en waaraan we altijd met een warm gevoel zullen terugdenken.

Maar het is de plicht van de voorzitter om u naar aanleiding van het afsluiten van onze actie heel even ernstig toe te spreken.

Wij hebben ons vanaf 17 mei een opdracht gesteld : al wat mogelijk is doen om de financiele kost voor de behandeling van de kleine Milo Van Regenmortel te verlichten.

Wij hebben die opdracht op een ernstige en verantwoordelijke manier uitgedacht, uitgewerkt, ten uitvoer en nu zijn we deze aan het afwerken.

We mikten op een zo hoog mogelijke opbrengst, dat spreekt voor zich.

Maar vanaf onze allereerste vergadering hebben we ook een aantal basisprincipes vooropgesteld:

  • Wij moesten de volle steun en het akkoord krijgen van Tinne en Pieter, en bij uitbreiding van de families De Raes en Van Regenmortel;
  • De behandeling waar het uiteindelijk om ging moest naar onze beste inschatting realistisch zijn en minstens een redelijke kans op succes bieden.
  • Wij wilden niet zomaar beroep doen op ons uitgebreide netwerk van contacten. We wilden ook verantwoording afleggen aan alle mensen die op welke wijze dan ook door geld, werkkracht , tijd mee hebben geinvesteerd in deze benefiet;
  • En wij wilden volledig werken volgens het goede huisvader principe en binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten was.

Om te beginnen met dit laatste : dit houdt o.m. in dat van bij het begin een juridische en een fiscale specialist bij de organisatie werden betrokken

Een VZW werd opgericht, een BTW nr werd aangevraagd, we hadden zelfs een voorbereidende bespreking met de hoofcontroleur van de BTW, de de juiste verzekeringen werden afgesloten, een correcte communicatie met alle betrokken werd op punt gezet.

Als je die dingen correct doet, dan doen er zich geen ongelukken voor, dan krijgen de milde gevers geen je geen vervelende vragen of controles, dan verloopt uw organisatie ook op de best mogelijke manier.

Voor onszelf als organisatie was het ook een kwestie van geloofwaardigheid.

Ik ben er trouwens vast van overtuigd dat de geloofwaardigheid die we onszelf hebben gecreeërd in niet geringe mate heeft bijgedragen tot het buiten verwachting geslaagde resultaat van de actie.

Niemand is geïnteresseerd om een organisatie die langs alle kanten rammelt, te steunen.

Wij hadden echter zonder overdrijving gezegd een topteam !

De volle steun en het volledig akkoord van de ouders van Milo en hun families hebben we gehad.

De grootouders van Milo, Tom, de rest van de familie, zij hebben bergen verzet, geen inspanning was hen te veel en we zijn hen daarvoor bijzonder dankbaar.

Het hospitaal San Joan de Deu in Barcelona is inderdaad top op het gebied van dit soort behandeling en vandaag is duidelijk gebleken, dat de behandeling die wij gaan sponsoren aanslaat bij Milo. Hoewel het natuurlijk nog te vroeg is om te spreken van een volledige genezing.

Zoals gezegd : vandaag zijn we in de fase van het correct afwerken van onze actie.

Daar hoort bij een klare en heldere communicatie mbt de opbrengsten.

Als voorzitter mag ik met fierheid zeggen dat we hebben volbracht hetgeen we ons tot doel hebben gesteld.

Wij kunnen dan ook met opgeheven hoofd verantwoording afleggen :

Na aftrek van kosten en BTW rest ongeveer 170.000 euro te besteden aan de behandeling van Milo. Ik zeg ongeveer want er komt nog bijna dagelijks extra geld op de rekening van de VZW.

Vandaag overhandigen we een cheque van 150.000 euro aan de ouders van Milo. Dit bedrag vertegenwoordigt de kostprijs van de behandeling in Barcelona.

De Raad van Bestuur van de VZW heeft beslist dat we aan de ouders een opgave zullen vragen van de overige kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de behandeling van Milo.

We zullen ook die kosten betalen, uiteraard zolang de financiele middelen voorradig zijn.

We hebben ook beslist dat een beperkt bedrag van 3.000 euro in de VZW blijft.

Onze VZW is immers niet voor niets voor onbepaalde duur opgericht.

Wij hopen uiteraard uit de grond van ons hart dat hartverscheurende situaties zoals deze van Milo zich de komende tijd niet zullen voordoen.

Maar als het toch gebeurt, dan is er de VZW, dan is er de know how, dan zijn er de contacten en dan zijn wij als organisatoren er om andere mensen die op hún kennissenkring beroep doen voor een gelijkaardig goed doel met raad en daad bij te staan.

Want het is belangrijk dit vandaag even te zeggen : het is inderdaad omdat ‘toevallig’ de families die door dit onheil getroffen zijn tot onze kennissenkring behoren dat wij ‘in gang ‘ zijn geschoten.

Helaas kunnen we dit niet doen voor de rest van de wereld die met hetzelfde geconfronteerd wordt.

Anderzijds : als Jan (één van de grootvaders van Milo) ons vertelde dat Milo uitbehandeld was in Belgie en dat de enige strohalm nog een dure behandeling in Barcelona was… Dan was voor ons onmiddellijk duidelijk dat niets doen gewoonweg geen optie was.

Het onverhoopte succes van onze benefiet heeft vele redenen maar een belangrijke is dat wij er in geslaagd zijn onze lokale gemeenschap helemaal warm te krijgen voor de redding van Milo.

Wij hebben dit eerst met ongeloof en verwondering, daarna met bijzonder veel genoegen vastgesteld, en wij trouwens niet alleen : van heel veel mensen hebben we mogen vernemen dat ze ongelooflijk aangenaam verrast zijn dat dit in Herselt in deze tijden nog kan.

Laat ons dat onthouden, beste vrienden : als het écht gaat om een behartenswaardige zaak, en als je uw organisatie op punt hebt, dan staan de mensen op, dan raak je hen in hun hart en dan ontstaat er een tsunami aan goede wil , bereidheid om te helpen, om te steunen, om massaal hun steentje bij te dragen.

En dat leidt dan ook tot resultaten die alle redelijke verwachtingen ver overtreffen !

En dit brengt mij last but zeker niet least bij onze vrijwilligers die we vandaag hulde willen brengen.

Beste vrienden, we schatten het aantal vrijwilligers op meer dan 200 tal. Op de familiedag zijn er meer dan 150 geregistreerd.

Jullie hebben met z’n allen zo ongelooflijk hard gewerkt voor de goede zaak.

We vonden het niet kunnen om niets meer van ons te laten horen.

Bij de officiele bekendmaking van het resultaat van onze benefiet horen jullie bij te zijn, want dit is ook jullie resultaat waar wij met z’n allen ongelooflijk fier op mogen zijn.

En dat willen we samen vieren !

Woorden schieten tekort om de onze dankbaarheid uit te drukken, een hele grote warme MERCI !

Laat ons samen het glas heffen op het succes van onze benefiet en op Milo waarvan we vurig hopen binnen zo kort mogelijke termijn de volledige genezing te kunnen aankondigen !

Opbrengst ALL 4 MILO: maar liefst 170.000 euro!
Opbrengst ALL 4 MILO: maar liefst 170.000 euro!
Opbrengst ALL 4 MILO: maar liefst 170.000 euro!
Opbrengst ALL 4 MILO: maar liefst 170.000 euro!
Opbrengst ALL 4 MILO: maar liefst 170.000 euro!
Opbrengst ALL 4 MILO: maar liefst 170.000 euro!
Opbrengst ALL 4 MILO: maar liefst 170.000 euro!
Opbrengst ALL 4 MILO: maar liefst 170.000 euro!
Opbrengst ALL 4 MILO: maar liefst 170.000 euro!
Opbrengst ALL 4 MILO: maar liefst 170.000 euro!

Reacties